اولین رویداد ملی تامین پایدار انرژی صنایع - استان یزد
 • آخرین مهلت ارسال: 25 خرداد 1401
 • یزد - بلوار دانشجو
 • Idea@yrec.co.ir

اطلاعات تماس

 • آخرین مهلت ارسال: 25 خرداد 1401
 • یزد - بلوار دانشجو
 • Idea@yrec.co.ir

محور مشارکت در رویداد

1. سیاست های راهبردی وکلان حوزه انرژی

2. تعامل بین صنایع و تأمین کننده های انرژی

3. راهکارهای بهبود بهره وری انرژی در صنایع

زمان برگزاری: یکم و دوم تیرماه 1401

مهلت ارسال ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه

25 خرداد 1401

 • نقش سازمان ها و نهادهای بالادستی و اثر بخش درتسهیل،تصویب واجرای قوانین مناسب تأمین و مدیریت مصرف انرژی
 • بررسی قوانین حاکم بر حوزه انرژی  صنایع
 • اقتصاد برق در مدیریت مصرف انرژی
 • روش های افزایش مشارکت موثر صنایع در برنامه های پاسخگویی بار
 •  بهره گیری بیشتر ازانرژی تجدیدپذیر و نیروگاه های خود تامین
 • هوشمند سازی و بهینه سازی تجهیزات و استفاده از تکنولوژی های نوین جهت کاهش مصرف انرژی
 • راهی برای افزایش کیفیت تعامل بین صنعت و دانش‌بنیان

همراهان

اخبار رویداد